Zoek op kaart

MOVIMAPS veiligheidsratio fiets
winnaar open data award 2020!
×
MOVIMAPS
 
×
MOVIMAPS
In het publieke debat over fietsveiligheid worden nieuwe ontwikkelingen, zoals de e-bike of toename van het fietsgebruik door ouderen, gezien als een risico. Movimaps | veiligheidsratio fiets toont dit risico in de balans tussen fietsongevallen en fietsgebruik. Dit stimuleert de discussie over fietsveiligheid en laat de open data over fietsintensiteit gebruiken en delen. En stimuleert overheden om meer fietsdata beschikbaar te stellen.

Deze veiligheidsratio fiets 0.1 bouwt voort op de eerder ontwikkelde Movimaps veiligheidsratio, een van de instrumen voor de risico gestuurde aanpak van het SPV Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Veiligheidsratio fiets: lager is beter!
(slachtoffer ongevallen per 10^6 fietskilometers):
    L     laag       < 0.37
    M    midden  0.37 - 0.47
    H    hoog      >= 0.47
bij deze klassen voor de veiligheidsratio is uitgegaan van het voor heel Nederland gewogen gemiddelde: 0.42.

Bronnen:
De ongevallen in deze kaart zijn afkomstig uit het open data BRON bestand van het ministerie van IenW, zie ook de IenW bronnen ongevallencijfers. Details zijn te vinden in de handleiding. Sinds 2018 brengt IenW minder gegevens over de verkeersongevallen naar buiten: zie ook de toelichting van CIV Rijkswaterstaat

Het fietsgebruik is gebaseerd op het ODIN 2018. Het totale aantal gemaakte (e-)fietskilometers in Nederland is toegedeeld op basis van het aantal verplaatsingen vastgelegd door het ODIN. Dit geeft een goede indicatie van het fietsgebruik op zowel de gewone als de electrische fiets.

De veiligheidsratio fiets is berekend uit de fiets(slachtoffer)ongevallen over 2015-2019 en de fietskilometers 2018. Voor gemeenten die na 2018 zijn samengegaan, moet de veiligheidsratio fiets nog bepaald worden.

Fietsintensiteiten zijn afkomstig uit het Open Data portaal Fiets van het NDW:

veiligheidsratiofiets.kijkopkaart.nl is een initiatief van Hastig. Interesse? Neem contact op met kaart@hastig.nl.


(c) Hastig 2020


×
MOVIMAPS
Privacy

Movimaps maakt beperkt gebruik van cookies:
- een om de instelling bij te houden
na pas na instemming:
- cookies van Google Analytics*
- overige cookies: geen

* Google Analytics toegepast met geanonymiseerde IP conform de richtlijn Autoriteit Persoonsgevevens

LEGENDA